Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 20. jún 2017

V náväznosti na plán práce Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou  pre rok 2017 sa uskutoční  verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. júna 2017  t.j.v stredu  o 18,00  hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou

Program:

 

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZ OZ

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.      Kontrola plnenia uznesení

4.      Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I. Q. 2017

5.      Prejednanie záverečného účtu obce, Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce, Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

6.      Prejednanie nájomných zmlúv :

-  Senior n.o. Banky 536, 972 25 Diviaky nad Nitricou, Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou

7.   Organizačné otázky a žiadosti občanov

8.      Návrh na uznesenie

9.      Diskusia

10.  Záver

 

Vladimír Pružinec

Starosta obce

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.