Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 12. december 2016

V náväznosti na plán práce obecného zastupiteľstva pre rok 2016 Starosta obce Diviaky nad Nitricou zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2016 t.j. v stredu o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Uverejnené: 19. september 2016

V náväznosti na plán práce obecného zastupiteľstva pre rok 2016 Starosta obce Diviaky nad Nitricou zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21.09.2016 t.j. v stredu o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Uverejnené: 31. august 2016

Obec Diviaky nad Nitricou, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30, aktualizuje Územný plán obce Diviaky nad Nitricou a podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Diviaky nad Nitricou, Zmeny a doplnky č. 2 ( ďalej „Návrh") Návrh je vystavený na Obecnom úrade Diviaky nad Nitricou na verejné na­hliadnutie po dobu od 30.08.2016 do 30.09.2016. Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.diviaky.sk alebo www.erstar.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 30.09.2016.

Uverejnené: 12. august 2016

Rozhodnutie.pdf

Uverejnené: 17. jún 2016

V náväznosti na plán práce obecného zastupiteľstva pre rok 2016 Starosta obce Diviaky nad Nitricou zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21.06.2016  t.j. v utorok  o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou

Uverejnené: 17. jún 2016

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou v zastúpení riaditeľkou Mgr. Gabrielou Paulďurovou vyhlasuje v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení výberové konanie na funkciu„vedúcej zariadenia školského stravovania pri Základnej škole s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou“

Uverejnené: 24. máj 2016

Starosta obce zvoláva neplánované verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.05.2016 t.j. v pondelok o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce Diviaky nad Nitricou.

Uverejnené: 12. máj 2016

Obec Diviaky nad Nitricou, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie : „Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ v súlade s §§ 22, 30 a 31 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Uverejnené: 18. apríl 2016

Starosta obce zvoláva neplánované verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.4.2016 t.j. vo štvrtok o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Uverejnené: 11. apríl 2016

V súlade s ustanoveniami § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone prácevo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Základnej školy s materskou školou Diviaky nad Nitricou (základná, s právnou subjektivitou, plnoorganizovaná, ročníky 1. - 9. )

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.