Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Diviakoch nad Nitricou 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Diviakoch nad Nitricou podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Anna Hagarová, Ing., 51 r., stavebná inžinierka, Diviaky nad Nitricou, časť Somorova Ves, č. 115, nezávislá kandidátka
 2. Radovan Iliaš, Ing., 36 r., štátny zamestnanec, Diviaky nad Nitricou, časť Banky, č. 501, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 3. Vladimír Pružinec, 51 r., administratívny pracovník, Diviaky nad Nitricou, č. 65, nezávislý kandidát
 4. Radoslav Škraban, Bc., 39 r., nezamestnaný, Diviaky nad Nitricou, časť Banky, č. 485, nezávislý kandidát

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Diviakoch nad Nitricou podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Margita Baková, Bc., 50 r., vychovávateľka, Diviaky nad Nitricou, č. 548, SDS
 2. Ivana Belancová, 42 r., predavačka, Diviaky nad Nitricou, č. 170, SDS
 3. Miroslav Blaho, 64 r., dôchodca, Diviaky nad Nitricou, časť Mačov, č. 375, SMER-SD
 4. Jana Blahová, Ing., 37 r., odborný referent - špecialista, Diviaky nad Nitricou, časť Somorova Ves, č. 103, nezávislá kandidátka
 5. Anna Briatková, 61 r.,  dôchodkyňa, Diviaky nad Nitricou, časť Mačov, č. 376, SIEŤ
 6. Milan Cebák, 47 r., robotník, Diviaky nad Nitricou, časť Ješkova Ves, č. 607, SMER-SD
 7. Emil Divéky, 39 r., riaditeľ, Diviaky nad Nitricou, č. 140, SNS, KDH
 8. Radoslav Divéky, 47 r., SZČO, Diviaky nad Nitricou, č. 316, SNS, KDH
 9. Marek Dodok, 31 r., technik, Diviaky nad Nitricou, časť Banky, č. 463, SIEŤ
 10. Oľga Domanická, 69 r., dôchodkyňa, Diviaky nad Nitricou, č. 211, SMER-SD
 11. Július Duranzia, Ing., 62 r., starosta obce, Diviaky nad Nitricou, č. 287, SMER-SD
 12. Zdenka Gamanová, Mgr., 50 r., učiteľka, Diviaky nad Nitricou, časť Banky, č. 541, SIEŤ
 13. Janka Hagarová, 50 r., ekonómka, Diviaky nad Nitricou, č. 54, SMER-SD
 14. Ján Homola, 43 r., technik, Diviaky nad Nitricou, časť Somorova Ves, č. 101, SIEŤ
 15. Radovan Iliaš, Ing., 36 r., štátny zamestnanec, Diviaky nad Nitricou, časť Banky, č. 501, SMER-SD
 16. Erika Iliašová, 43 r., gumár – lisár, Diviaky nad Niticou, časť Mačov, č. 352, SDS
 17. Igor Kotula, 51 r., automechanik, Diviaky nad Nitricou, časť Banky, č. 497, SDS
 18. Ivan Krško, 65 r., robotník, Diviaky nad Nitricou, č. 176, SMER-SD
 19. Anna Maděránková, 57 r., invalidná dôchodkyňa, Diviaky nad Nitricou, časť Mačov, č. 432, nezávislá kandidátka
 20. Michal Paulďuro, Ing., 26 r., doktorand, Diviaky nad Nitricou, č. 124, nezávislý kandidát
 21. Jozef Púčik, 41 r., vedúci logistiky, Diviaky nad Nitricou, časť Mačov, č. 424, SNS, KDH
 22. Martin Sigotský, 57 r., technik, Diviaky nad Nitricou, č. 40, SDS
 23. Juraj Sobota, 29 r., manipulačný pracovník, Diviaky nad Nitricou, č. 199, SNS, KDH 
 24. Jozef Ševčík, Mgr., 43 r., obchodný manažér, Diviaky nad Nitricou, č. 81, SDS
 25. Vladimír Šimka, 42 r., elektrotechnik, Diviaky nad Nitricou, č. 52, SIEŤ
 26. Tibor Turcer, 48 r., živnostník, Diviaky nad Nitricou, časť Ješkova Ves, č. 686, SMER-SD
 27. Marek Vajda, 22 r., študent, Diviaky nad Nitricou, časť Ješkova Ves, č. 654, SIEŤ
 28. Alena Vajdová, Ing., 49 r., samostatný referent, Diviaky nad Nitricou, časť Ješkova Ves, č, 654, SMER-SD