Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

Obsah UPN_DNN_ZAD č.3 - čistopis Stiahnuté: 63x | 11.03.2019

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou diel "B"- čistopis Stiahnuté: 74x | 11.03.2019

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou diel "A"-čistopis čistopis Stiahnuté: 81x | 11.03.2019

8_ Schéma VPS a Záväzných častí -úplné znenie Stiahnuté: 71x | 11.03.2019

7_OPaK - úplné znenie Stiahnuté: 56x | 11.03.2019

6_ Perspektt.použ.PPF a LPF na epoľ.účely - úplné znenieis Stiahnuté: 48x | 11.03.2019

5_VTV vodné hospodárstvo,plyn úplné zenenie Stiahnuté: 60x | 11.03.2019

4_ VTV energetika, informačné siete - úplné znenieistopis Stiahnuté: 52x | 11.03.2019

3_ Dopravné vybavenie úplné znenie Stiahnuté: 52x | 11.03.2019

2B_Priestor.usporiada a funkčné využitie - úplné znenie Stiahnuté: 55x | 11.03.2019

2A_priestor.usporiad a funkčné využitie - úplné zenenie Stiahnuté: 60x | 11.03.2019

1_Širšie vzťahy - čistopis, úplné znenie Stiahnuté: 56x | 11.03.2019

8_Schéma VPS a Záväzná časť, čistopis Stiahnuté: 64x | 11.03.2019

7_ OPaK, čistopis Stiahnuté: 55x | 11.03.2019

6_ Perspek.použ.PPF a LPF na nepoľ.účely - čistopis Stiahnuté: 49x | 11.03.2019

5_ VTV, vodné hospodárstvo plyn ,čistopis Stiahnuté: 56x | 11.03.2019

4_ VTV energetika - čistopis Stiahnuté: 54x | 11.03.2019

3_ Dopravné vybavenie - čistopis Stiahnuté: 49x | 11.03.2019

2B_ Priest.usporiad a funkčné využ. územia -čistopis Stiahnuté: 62x | 11.03.2019

2 A _ Priestor.usporiad. a funkčné využitie -čistopis Stiahnuté: 57x | 11.03.2019

Stránka