Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou- Záväzná časť Stiahnuté: 52x | 27.11.2018

Obsah UPN_DNN ZADč.3_Návrh.pdf Stiahnuté: 198x | 14.06.2018

ZaDč.3 ÚPD_DnN_Textová časť diel B Stiahnuté: 159x | 14.06.2018

ZaDč.3 ÚPD_DnN_Textová časť diel A Stiahnuté: 141x | 14.06.2018

08 - chema VPS a Zaväzných čast riešení Stiahnuté: 127x | 14.06.2018

07 - OPaK.pdf Stiahnuté: 137x | 14.06.2018

06 - perspek.pouz.ppf a Ipf na nepol. ecel... Stiahnuté: 136x | 14.06.2018

05 - vtv vodne hospodárstvo Stiahnuté: 105x | 14.06.2018

04 - vtv energetika, informačné siete Stiahnuté: 122x | 14.06.2018

03 - dopravne vybavenie Stiahnuté: 112x | 14.06.2018

02B - priestor.usporiad. a funkcné využitie úz. Stiahnuté: 129x | 14.06.2018

02A - priestor.usporiadanie a funkčné využitie územia Stiahnuté: 141x | 14.06.2018

1- širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 119x | 14.06.2018

8 - chema VPS a Zaväzná časť Stiahnuté: 112x | 14.06.2018

7 - OPaK - nalozka.pdf Stiahnuté: 101x | 14.06.2018

6 - perspek.pouz.ppf a Ipf na nepol. ucel.. Stiahnuté: 105x | 14.06.2018

3,4,5 VD a VT vybavenie nalozka.pdf Stiahnuté: 109x | 14.06.2018

2B - priestor.usporiadanie a funkčné využitie územia Stiahnuté: 126x | 14.06.2018

2A-priesto.usporiad.a funkcné využitie územia Stiahnuté: 133x | 14.06.2018

1- širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 114x | 14.06.2018

Stránka