Obsah

Zverejňovanie

Rok 2015

Prijaté faktúry

Prijaté faktúry DP 2015 Stiahnuté: 163x | 01.03.2016

Prijaté faktúry OCú 2015 Stiahnuté: 169x | 01.03.2016

Prijaté faktúry DP 04,05,06,2015 Stiahnuté: 172x | 06.07.2015

Dpriajté faktúry Ocú 04,05,06,2015 Stiahnuté: 173x | 06.07.2015

Prijaté faktúry 01,02,03/2015 Stiahnuté: 156x | 07.04.2015

Odoslané faktúry

Odoslané Faktúry OCú 2015 Stiahnuté: 167x | 17.02.2016

Odoslané faktúry DP 2015 Stiahnuté: 173x | 17.02.2016

Odoslané Faktúry 04,05,06,2015 Stiahnuté: 175x | 06.07.2015

Odoslané Faktúry 01,02,03/2015 Stiahnuté: 153x | 07.04.2015

Rozpočet

záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 163x | 29.12.2015

Návrh rozpočtu na r.2016-2018 Stiahnuté: 171x | 30.11.2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 313x | 03.07.2015

Výkaz ziskov a strát Stiahnuté: 171x | 08.06.2015

Súvaha za r. 2014 Stiahnuté: 248x | 08.06.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolotra Stiahnuté: 169x | 03.06.2015

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 169x | 25.05.2015

Zmluvy

Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu Stiahnuté: 163x | 09.12.2015

Zmluva nájme nehnuteľnosti Stiahnuté: 182x | 09.11.2015

Zmluva o pôžičke Stiahnuté: 206x | 09.11.2015

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 313x | 09.11.2015

Stránka