Obsah

Zverejňovanie

2019

Darovacia zmluva - motorové vozidlo Stiahnuté: 120x | 19.06.2019

Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu Stiahnuté: 55x | 19.06.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi Stiahnuté: 51x | 19.06.2019

Dodatok č.1 K ZMluve SOD26/2014 Stiahnuté: 16x | 16.10.2019

Dodatok č1 k Zmluve o dielo ZŠ Diviaky nad Nitricou - Výmena elektroinštalácia. Stiahnuté: 54x | 19.06.2019

Kúpna Zmluva - Uhliarik Stiahnuté: 1x | 16.10.2019

Municipálny úver - Univerzál , Zmluva o úvere č. 42/004/19 Stiahnuté: 54x | 26.07.2019

Zmluva č. 39 964 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 57x | 19.06.2019

Zmluva o audítorskych službách Stiahnuté: 62x | 11.04.2019

Zmluva o dielo - Miestne komunikácie Stiahnuté: 28x | 30.08.2019

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou - Spoločesnká sála Stiahnuté: 88x | 21.08.2019

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou - Spoločesnká sála - ocnený výkaz výmer Stiahnuté: 41x | 17.09.2019

Zmluva o dielo - Zateplenie strešného plášťa MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 29x | 06.08.2019

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 41x | 21.08.2019

Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty Stiahnuté: 28x | 10.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č:201910090 Stiahnuté: 30x | 13.09.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Stiahnuté: 51x | 26.07.2019

Zmluva o zabezpečení sytému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Stiahnuté: 34x | 05.09.2019

Stránka

  • 1