Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oddelenia OÚ

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou, 167
972 25 Diviaky nad Nitricou

IČO: 00318060
DIČ: 2020466283

Tel: 046/5464081
       046/5464082
       046/5464083
e-mail: obec@diviaky.sk
             starosta@diviaky.sk

Vladimír Pružinec

starosta obce 
tel.: 046/5464081
mobil: 0915 908 369

Eva Iliašová

samostatný odborný referent na úseku účtovníctva, pokladne, personalistiky, miezd a majetku obce, ekonómka obce, vyberanie miestnych daní a poplatkov do pokladne obecného úradu, zástupkyňa matrikárky
tel.: 046/5464082
e-mail: obec@diviaky.sk

Ing. Karol Mikulík

samostatný odborný referent  na úseku miestnych daní a poplatkov, na úseku stavebnej agendy, životného prostredia a majetku obce, agenda civilnej obrany a krízového riadenia    
tel.: 046/5464082

Iveta Kluvancová

samostatný odborný referent na úseku matričnej činnosti, ohlasovne pobytu obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a fotokópii, podateľne, úsek účtovníctva, personalistiky, miezd a pokladne Drobnej prevádzky, vyberanie miestnych daní a poplatkov do pokladne obecného úradu
tel.: 046/5464083
e-mail: matrika@diviaky.sk

Ivana Belancová 

zriadenkyňa a upratovačka obecného úradu

Mária Vajdová

opatrovateľská služba

Katarína Kováčová

opatrovateľská služba

Anna Maděránková

opatrovateľská služba

Marián Caňo

opatrovateľská služba

Zamestnanci Drobnej prevádzky

Martin Sigotský

poverený riadením prevádzky,
tel.: 046/5464084
mobil: 0905 731 978

Róbert Hrdý
vodič

 

Jozef  Jurenka

robotník