Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejňovanie

Rok 2015

Prijaté faktúry

Prijaté faktúry DP 2015 Stiahnuté: 121x | 01.03.2016

Prijaté faktúry OCú 2015 Stiahnuté: 130x | 01.03.2016

Prijaté faktúry DP 04,05,06,2015 Stiahnuté: 128x | 06.07.2015

Dpriajté faktúry Ocú 04,05,06,2015 Stiahnuté: 132x | 06.07.2015

Prijaté faktúry 01,02,03/2015 Stiahnuté: 118x | 07.04.2015

Odoslané faktúry

Odoslané Faktúry OCú 2015 Stiahnuté: 128x | 17.02.2016

Odoslané faktúry DP 2015 Stiahnuté: 123x | 17.02.2016

Odoslané Faktúry 04,05,06,2015 Stiahnuté: 133x | 06.07.2015

Odoslané Faktúry 01,02,03/2015 Stiahnuté: 117x | 07.04.2015

Rozpočet

záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 125x | 29.12.2015

Návrh rozpočtu na r.2016-2018 Stiahnuté: 128x | 30.11.2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 219x | 03.07.2015

Výkaz ziskov a strát Stiahnuté: 132x | 08.06.2015

Súvaha za r. 2014 Stiahnuté: 181x | 08.06.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolotra Stiahnuté: 126x | 03.06.2015

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 131x | 25.05.2015

Zmluvy

Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu Stiahnuté: 123x | 09.12.2015

Zmluva nájme nehnuteľnosti Stiahnuté: 132x | 09.11.2015

Zmluva o pôžičke Stiahnuté: 152x | 09.11.2015

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 204x | 09.11.2015

Stránka