Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Stiahnuté: 50x | 10.10.2018

IBV Kalinovská - odkúpenie vodovodu Stiahnuté: 8x | 27.12.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 51x | 05.03.2018

Kúpna zmluva LIAZ PD 123 BP Stiahnuté: 110x | 23.03.2018

Tmluva o zbere a zhodnotení odpadu - šatstvo, textílie Stiahnuté: 29x | 14.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuté: 12x | 28.12.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 40x | 13.07.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice Mačov Stiahnuté: 25x | 28.11.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnje zbrojnice Mačov Stiahnuté: 13x | 10.12.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 74x | 13.09.2018

Zmluva o dielo zhotovanenia stavby č.1 Stiahnuté: 55x | 28.08.2018

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.2 Stiahnuté: 52x | 28.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obnova požiarnej zbojnice Mačov Stiahnuté: 21x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Telocvičňa ZŠ S MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 27x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Stiahnuté: 11x | 10.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 86x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 113x | 06.02.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej služby pre hasičká jednotky Stiahnuté: 31x | 14.11.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby Stiahnuté: 26x | 14.11.2018

Stránka

  • 1