Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejňovanie

Darovacia zmluva - motorové vozidlo Stiahnuté: 29x | 30.01.2019

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Stiahnuté: 69x | 10.10.2018

IBV Kalinovská - odkúpenie vodovodu Stiahnuté: 36x | 27.12.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 74x | 05.03.2018

Kúpna zmluva LIAZ PD 123 BP Stiahnuté: 130x | 23.03.2018

Tmluva o zbere a zhodnotení odpadu - šatstvo, textílie Stiahnuté: 47x | 14.11.2018

Zmluva o audítorskych službách Stiahnuté: 3x | 11.04.2019

Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuté: 38x | 28.12.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 58x | 13.07.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice Mačov Stiahnuté: 41x | 28.11.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnje zbrojnice Mačov Stiahnuté: 33x | 10.12.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 96x | 13.09.2018

Zmluva o dielo zhotovanenia stavby č.1 Stiahnuté: 72x | 28.08.2018

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.2 Stiahnuté: 68x | 28.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obnova požiarnej zbojnice Mačov Stiahnuté: 38x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Telocvičňa ZŠ S MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 41x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Stiahnuté: 33x | 10.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 104x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 131x | 06.02.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej služby pre hasičká jednotky Stiahnuté: 54x | 14.11.2018

Stránka