Navigácia

Obsah

Územný plán

Oznámenie o strategickom dokumnente ÚPO č.5 Stiahnuté: 61x | 25.01.2022

ZaD4_urbanizmus A_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 115x | 10.01.2022

ZaD4_ochr.prirody_2_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 62x | 10.01.2022

ZaD4_energetika_2_SU Stiahnuté: 51x | 10.01.2022

ZaD4_doprava_2_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 58x | 10.01.2022

ZaD4_urbanizmus A_3_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 72x | 10.01.2022

ZaD4_ppf_2_SUTLAC.p Stiahnuté: 52x | 10.01.2022

ZaD4_ochr.prirody_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 50x | 10.01.2022

ZaD4_energetika_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 43x | 10.01.2022

ZaD4_doprava_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 56x | 10.01.2022

ZaD4_urbanizmus A_2_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 68x | 10.01.2022

ZaD4_ppf_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 44x | 10.01.2022

ZaD4_energetika_3_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 46x | 10.01.2022

ZaD4_doprava_3_SUTL Stiahnuté: 54x | 10.01.2022

ÚPO ZaD č.5 Stiahnuté: 75x | 10.01.2022

Oznámenie prerokovania Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.5 Stiahnuté: 77x | 10.01.2022

Diviaky nad Nitricou ÚPO č.4,4,5 400B.pdf Stiahnuté: 372x | 20.11.2019

Diviaky nad Nitricou ÚPO č.4,4,5 400A.pdf Stiahnuté: 320x | 20.11.2019

8L_vps_S.pdf Stiahnuté: 263x | 20.11.2019

8_vps_S.pdf Stiahnuté: 203x | 20.11.2019

Stránka