Navigácia

Obsah

2021

Darovacia Zmluva č.SE-OD1-2021/003268-001 Stiahnuté: 72x | 08.06.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2021/EE/01/017 Stiahnuté: 59x | 11.06.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu Stiahnuté: 47x | 30.07.2021

Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 73x | 08.01.2021

Dodatok č.2 k Zmluve SOD26/201 Stiahnuté: 82x | 08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 41x | 28.10.2021

Dohoda č.20/12/18 Stiahnuté: 91x | 08.01.2021

Dohoda č.21/12/010/96 - ÚPSVaR Prievidza Stiahnuté: 33x | 08.12.2021

Dohoda č.21/12/012/59- ÚPSVaR Prievidza Stiahnuté: 33x | 08.12.2021

Kúpna zmluva Stiahnuté: 51x | 19.07.2021

Kúpna zmluva Stiahnuté: 25x | 10.01.2022

Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - k.ú. Mačov Stiahnuté: 52x | 21.07.2021

Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti v k.ú. Ješkova Ves Stiahnuté: 58x | 19.07.2021

Mandátna Zmluva Stiahnuté: 87x | 30.04.2021

Zámenná zmluva Stiahnuté: 37x | 18.10.2021

Zmluva č.321 0418 Stiahnuté: 73x | 10.05.2021

ZMLUVA č.E1231 08U03 Stiahnuté: 30x | 11.01.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 53x | 06.07.2021

Zmluva o dielo - oprava strechy - Garáž Stiahnuté: 40x | 16.11.2021

Zmluva o dielo č.2021/EE/01/017 Stiahnuté: 64x | 20.05.2021

Stránka