Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

7L_ochr.prirody_S.pdf Stiahnuté: 200x | 20.11.2019

7_ochr.prirody_S.pdf Stiahnuté: 191x | 20.11.2019

6L_pp_S.pdf Stiahnuté: 193x | 20.11.2019

6_pp_S.pdf Stiahnuté: 206x | 20.11.2019

5_voda_S.pdf Stiahnuté: 193x | 20.11.2019

4_energetika_S.pdf Stiahnuté: 216x | 20.11.2019

3L_doprava_S.pdf Stiahnuté: 197x | 20.11.2019

3L_doprava_S.pdf Stiahnuté: 183x | 20.11.2019

3_doprava_S.pdf Stiahnuté: 197x | 20.11.2019

2B_urbanizmus_S.pdf Stiahnuté: 250x | 20.11.2019

2B_urbanizmus_S.pdf Stiahnuté: 236x | 20.11.2019

2AL_urbanizmus_S.pdfl Stiahnuté: 232x | 20.11.2019

2A_urbanizmus_S Stiahnuté: 242x | 20.11.2019

Územný plán obce Diviaky n/Nitricou, Zmeny a doplnky č.4 Stiahnuté: 302x | 20.11.2019

Obsah UPN_DNN_ZAD č.3 - čistopis Stiahnuté: 338x | 11.03.2019

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou diel "B"- čistopis Stiahnuté: 416x | 11.03.2019

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou diel "A"-čistopis čistopis Stiahnuté: 396x | 11.03.2019

8_ Schéma VPS a Záväzných častí -úplné znenie Stiahnuté: 335x | 11.03.2019

7_OPaK - úplné znenie Stiahnuté: 269x | 11.03.2019

6_ Perspektt.použ.PPF a LPF na epoľ.účely - úplné znenieis Stiahnuté: 258x | 11.03.2019

Stránka