Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

5_VTV vodné hospodárstvo,plyn úplné zenenie Stiahnuté: 273x | 11.03.2019

4_ VTV energetika, informačné siete - úplné znenieistopis Stiahnuté: 262x | 11.03.2019

3_ Dopravné vybavenie úplné znenie Stiahnuté: 259x | 11.03.2019

2B_Priestor.usporiada a funkčné využitie - úplné znenie Stiahnuté: 296x | 11.03.2019

2A_priestor.usporiad a funkčné využitie - úplné zenenie Stiahnuté: 268x | 11.03.2019

1_Širšie vzťahy - čistopis, úplné znenie Stiahnuté: 249x | 11.03.2019

8_Schéma VPS a Záväzná časť, čistopis Stiahnuté: 267x | 11.03.2019

7_ OPaK, čistopis Stiahnuté: 270x | 11.03.2019

6_ Perspek.použ.PPF a LPF na nepoľ.účely - čistopis Stiahnuté: 250x | 11.03.2019

5_ VTV, vodné hospodárstvo plyn ,čistopis Stiahnuté: 289x | 11.03.2019

4_ VTV energetika - čistopis Stiahnuté: 273x | 11.03.2019

3_ Dopravné vybavenie - čistopis Stiahnuté: 256x | 11.03.2019

2B_ Priest.usporiad a funkčné využ. územia -čistopis Stiahnuté: 298x | 11.03.2019

2 A _ Priestor.usporiad. a funkčné využitie -čistopis Stiahnuté: 277x | 11.03.2019

1_Širšie vzťahy - Naložky Stiahnuté: 224x | 11.03.2019

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou- Záväzná časť Stiahnuté: 400x | 27.11.2018

Obsah UPN_DNN ZADč.3_Návrh.pdf Stiahnuté: 465x | 14.06.2018

ZaDč.3 ÚPD_DnN_Textová časť diel B Stiahnuté: 429x | 14.06.2018

ZaDč.3 ÚPD_DnN_Textová časť diel A Stiahnuté: 407x | 14.06.2018

08 - chema VPS a Zaväzných čast riešení Stiahnuté: 365x | 14.06.2018

Stránka