Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

zadc.1_text.smer.cast_diel_a_navrh Stiahnuté: 347x | 16.05.2016

ÚPO - Obsah Stiahnuté: 292x | 03.07.2015

Príloha VZN č.1/2015 - Záväzná časť ÚPO - Diviaky n. Nitricou Stiahnuté: 428x | 03.07.2015

Text. smerná časť - Diel A (čistopis) Stiahnuté: 678x | 03.07.2015

Text. záväzná časť - Diel B (čistopis) Stiahnuté: 338x | 03.07.2015

Text.smer.časť_príloha - Tabulky č.1,2 Stiahnuté: 308x | 03.07.2015

Text.smer.časť_príloha - Tabulky č.3,4 Stiahnuté: 323x | 03.07.2015

Text.smer.časť_príloha - Tabulky č.5,6 Stiahnuté: 306x | 03.07.2015

Text.smer.časť_príloha - Tabuľka č 7 Stiahnuté: 293x | 03.07.2015

01 - ÚPO - ŠŠIRŠŠIE VZŤAHY Stiahnuté: 379x | 02.07.2015

02A - ÚPO - PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA Stiahnuté: 359x | 02.07.2015

02B - ÚPO - PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA Stiahnuté: 334x | 02.07.2015

03 - ÚPO - VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE Stiahnuté: 318x | 02.07.2015

04 - ÚPO - VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - INFOSIETE A ENERGETIKA Stiahnuté: 327x | 02.07.2015

05 - ÚPO - VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - VODNÉ HOSPODÁRSTVO A PLYN Stiahnuté: 371x | 02.07.2015

06 - ÚPO - Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 341x | 02.07.2015

07- ÚPO - Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 310x | 02.07.2015

08 - ÚPO - Schéma verejnoprospešných stavieb a závažných častí riešenia Stiahnuté: 347x | 02.07.2015

Stránka