Navigácia

Výber jazyka

Obsah

zena
Eva Iliašová

samostatný odborný referent na úseku účtovníctva, pokladne, personalistiky, miezd a majetku obce, ekonómka obce, vyberanie miestnych daní a poplatkov do pokladne obecného úradu, zástupkyňa matrikárky
tel.: 046/5464082
e-mail: obec@diviaky.sk

muz
Ing. Karol Mikulík

samostatný odborný referent  na úseku miestnych daní a poplatkov, na úseku stavebnej agendy, životného prostredia a majetku obce, agenda civilnej obrany a krízového riadenia    
tel.: 046/5464082

e- mail: obec@diviaky.sk

zena
Iveta Kluvancová

samostatný odborný referent na úseku matričnej činnosti, ohlasovne pobytu obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a fotokópii, podateľne, úsek účtovníctva, personalistiky, miezd a pokladne Drobnej prevádzky, vyberanie miestnych daní a poplatkov do pokladne obecného úradu
tel.: 046/5464083
e-mail: matrika@diviaky.sk

zena
Ivana Belancová 

zriadenkyňa a upratovačka obecného úradu

zena
Anna Maděránková

opatrovateľská služba

muz
Marian Caňo

opatrovateľská služba

 

Zamestnanci Drobnej prevádzky

muz
Martin Sigotský

poverený riadením prevádzky,
tel.: 046/5464084
mobil: 0905 731 978

muz
Róbert Hrdý

vodič

muz
Jozef  Jurenka

robotník

muz
Patrik Kolibka

robotník