Obsah

Zverejňovanie

Rok 2014

Prijaté faktúry

Priajté Faktúry Obec 07-12 2014 Stiahnuté: 233x | 07.01.2015

Prijaté Faktúry DP 07-12 2014 Stiahnuté: 215x | 07.01.2015

Prijaté faktúry Obec 03 -06,2014 Stiahnuté: 226x | 09.07.2014

Prijaté faktúry DP 03-06,2014 Stiahnuté: 217x | 09.07.2014

Prijaté faktúry DP 01,02/2014 Stiahnuté: 217x | 06.03.2014

Priajté faktúry obec 01,02/2014 Stiahnuté: 223x | 06.03.2014

Odoslané faktúry

Odoslané faktúry DP 01,02 2014 Stiahnuté: 223x | 07.01.2015

Odosalné Faktúry Obec 07,12, 2014 Stiahnuté: 232x | 07.01.2015

Odosalné Faktúry DP 07,12,2014 Stiahnuté: 230x | 07.01.2015

Odoslané faktúry obec 03,06,2014 Stiahnuté: 213x | 09.07.2014

Odoslané faktúry DP 03 06,2014 Stiahnuté: 244x | 09.07.2014

Odoslané faktúry DP 01,02/2014 Stiahnuté: 208x | 06.03.2014

Odoslané faktúry Obec 01,02/2014 Stiahnuté: 218x | 06.03.2014

Rozpočet

Návrh Záverečný účet obce za r.2014 Stiahnuté: 212x | 08.06.2015

Navrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 211x | 18.11.2014

Súvaha za rok 2013 Stiahnuté: 222x | 03.03.2014

Výkaz ziskov a strát za rok 2013 Stiahnuté: 217x | 03.03.2014

Čerpanie rozpočtu za rok 2013_výdavky Stiahnuté: 209x | 03.03.2014

Čerpanie rozpočtu za rok 2013_príjmy Stiahnuté: 218x | 03.03.2014

Vyhlášky

Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodoch Stiahnuté: 215x | 10.09.2014

Stránka