Obsah

Zverejňovanie

Rok 2014

Prijaté faktúry

Priajté Faktúry Obec 07-12 2014 Stiahnuté: 423x | 07.01.2015

Prijaté Faktúry DP 07-12 2014 Stiahnuté: 288x | 07.01.2015

Prijaté faktúry Obec 03 -06,2014 Stiahnuté: 298x | 09.07.2014

Prijaté faktúry DP 03-06,2014 Stiahnuté: 291x | 09.07.2014

Prijaté faktúry DP 01,02/2014 Stiahnuté: 289x | 06.03.2014

Priajté faktúry obec 01,02/2014 Stiahnuté: 297x | 06.03.2014

Odoslané faktúry

Odoslané faktúry DP 01,02 2014 Stiahnuté: 300x | 07.01.2015

Odosalné Faktúry Obec 07,12, 2014 Stiahnuté: 305x | 07.01.2015

Odosalné Faktúry DP 07,12,2014 Stiahnuté: 350x | 07.01.2015

Odoslané faktúry obec 03,06,2014 Stiahnuté: 282x | 09.07.2014

Odoslané faktúry DP 03 06,2014 Stiahnuté: 1219x | 09.07.2014

Odoslané faktúry DP 01,02/2014 Stiahnuté: 273x | 06.03.2014

Odoslané faktúry Obec 01,02/2014 Stiahnuté: 294x | 06.03.2014

Rozpočet

Návrh Záverečný účet obce za r.2014 Stiahnuté: 280x | 08.06.2015

Navrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 280x | 18.11.2014

Súvaha za rok 2013 Stiahnuté: 294x | 03.03.2014

Výkaz ziskov a strát za rok 2013 Stiahnuté: 294x | 03.03.2014

Čerpanie rozpočtu za rok 2013_výdavky Stiahnuté: 274x | 03.03.2014

Čerpanie rozpočtu za rok 2013_príjmy Stiahnuté: 294x | 03.03.2014

Vyhlášky

Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodoch Stiahnuté: 283x | 10.09.2014

Stránka