Obsah

Zverejňovanie

Rok 2014

Zmluvy

Zmluva č.16/2014 o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu Stiahnuté: 325x | 07.01.2015

Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb v oblsti BOZ Stiahnuté: 183x | 07.01.2015

Zmluva o poskytnutí aud.služieb Stiahnuté: 162x | 10.12.2014

Dodatok č.2 k dohode č.34/§52/2014 zo dňa 30.6.2014 Stiahnuté: 159x | 10.12.2014

Dohoda č.15/12/010/38 podľa §10 Urad práce,soc.vecí a rodiny Stiahnuté: 170x | 27.11.2014

Dohoda č.9/§12/2015 Urad prace,soc.vecí a rodiny Stiahnuté: 156x | 27.11.2014

Dodatok č.1 k nájomnje zmluve o nájme nehnuteľnosti Stiahnuté: 184x | 20.11.2014

Dohoda o yvkonaní práce - zimná údržba Stiahnuté: 163x | 13.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 162x | 05.11.2014

Zmluva o zverení majetku obce do správy Stiahnuté: 159x | 05.11.2014

Zmluva o poskytnutis lužieb auditorske služby Stiahnuté: 158x | 03.10.2014

Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov - Dežerice Stiahnuté: 184x | 17.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov LAMA MAVLER s.r.o. Stiahnuté: 173x | 27.08.2014

zmluva o dielo č2014024 výmena okien MŠ Diviaky Stiahnuté: 171x | 04.08.2014

zmluva o dielo č.01/2014 IBV Kalinovska Stiahnuté: 157x | 04.08.2014

Dodatok k zmluve o kontkokorektnom úvere č.42/008/11 zo dňa 1.7.2011 Stiahnuté: 159x | 26.06.2014

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.0306/2011 zo dňa 4.7.2011 Stiahnuté: 162x | 21.05.2014

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_BOZ Stiahnuté: 181x | 10.04.2014

Zmluva_o_poskytovani_udajov_z_katastra Stiahnuté: 165x | 12.02.2014

Zmluva_ododavke_plynu Stiahnuté: 159x | 07.02.2014

Stránka