Obsah

Zverejňovanie

Rok 2016

Zmluvy

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku Stiahnuté: 351x | 24.03.2017

Zmluva o zabezpečení zberu,prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odadu Stiahnuté: 236x | 10.02.2017

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.1 -oprava WC a sprch v budove FK Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 224x | 27.01.2017

Dohoda o zimnej údržbe ciest Stiahnuté: 215x | 05.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na r. 2017 Stiahnuté: 216x | 05.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripúojení k informačnému systému Stiahnuté: 205x | 25.10.2016

Dodatok k Zmluve o odpadoch Stiahnuté: 218x | 26.09.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z TSK Stiahnuté: 209x | 26.09.2016

ZMLUVA o dielo BAU-STAV Oprava kancelárii obecného úradu Stiahnuté: 244x | 17.08.2016

Zmluva o triedenom zbere ENVI PAK a.s. Stiahnuté: 203x | 17.08.2016

Zmluva o vykonaní mobilného zberu papiera Stiahnuté: 193x | 17.08.2016

Zmluva o použití jedlého oleja Stiahnuté: 208x | 17.08.2016

Zmluva o poskytovaní skužieb v iblasti odpad.hospodárstva Stiahnuté: 238x | 17.08.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 190x | 17.08.2016

Kupna zmluva Stiahnuté: 311x | 19.04.2016

ZMLUVA o dielo BAU-STAV KD Mačov Stiahnuté: 206x | 01.03.2016

Žiadosti

Žiadosť o výrub drevín parc.č. 582/2 k.ú. Banky Stiahnuté: 213x | 23.03.2017

Žiadosť o výrub drevín "Aglomerácia Diviaky nad Nitricou a Diviacka NOvá Ves " Stiahnuté: 246x | 03.11.2016

Rozpočet

Rozpočet obce Diviaky nad Nitricou 2017 - 2019 - rozpracovaný Stiahnuté: 194x | 30.11.2016

Stanovisko k záverečnému účtu Stiahnuté: 192x | 06.06.2016

Stránka