Obsah

Zverejňovanie

Rok 2016

Zmluvy

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku Stiahnuté: 405x | 24.03.2017

Zmluva o zabezpečení zberu,prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odadu Stiahnuté: 285x | 10.02.2017

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.1 -oprava WC a sprch v budove FK Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 266x | 27.01.2017

Dohoda o zimnej údržbe ciest Stiahnuté: 257x | 05.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na r. 2017 Stiahnuté: 249x | 05.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripúojení k informačnému systému Stiahnuté: 238x | 25.10.2016

Dodatok k Zmluve o odpadoch Stiahnuté: 257x | 26.09.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z TSK Stiahnuté: 240x | 26.09.2016

ZMLUVA o dielo BAU-STAV Oprava kancelárii obecného úradu Stiahnuté: 282x | 17.08.2016

Zmluva o triedenom zbere ENVI PAK a.s. Stiahnuté: 236x | 17.08.2016

Zmluva o vykonaní mobilného zberu papiera Stiahnuté: 237x | 17.08.2016

Zmluva o použití jedlého oleja Stiahnuté: 241x | 17.08.2016

Zmluva o poskytovaní skužieb v iblasti odpad.hospodárstva Stiahnuté: 270x | 17.08.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 225x | 17.08.2016

Kupna zmluva Stiahnuté: 363x | 19.04.2016

ZMLUVA o dielo BAU-STAV KD Mačov Stiahnuté: 254x | 01.03.2016

Žiadosti

Žiadosť o výrub drevín parc.č. 582/2 k.ú. Banky Stiahnuté: 247x | 23.03.2017

Žiadosť o výrub drevín "Aglomerácia Diviaky nad Nitricou a Diviacka NOvá Ves " Stiahnuté: 280x | 03.11.2016

Rozpočet

Rozpočet obce Diviaky nad Nitricou 2017 - 2019 - rozpracovaný Stiahnuté: 225x | 30.11.2016

Stanovisko k záverečnému účtu Stiahnuté: 225x | 06.06.2016

Stránka