Obsah

Zverejňovanie

Zmluvy

Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuté: 245x | 25.09.2017

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 229x | 25.08.2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 263x | 17.07.2017

Nájomná zmluva medzi Senior n.o. a Obec Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 335x | 28.06.2017

Zmluva o spolupráci Kinet as.r.o. a Obec Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 325x | 27.06.2017

Návrh nájomnej zmluvy Stiahnuté: 391x | 07.06.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena - IBV KAlinovská Stiahnuté: 234x | 30.05.2017

Mandátna zmluva Stiahnuté: 240x | 24.04.2017

Zmluva o audítosrkých službách Stiahnuté: 218x | 24.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 223x | 24.04.2017

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia Stiahnuté: 227x | 24.04.2017

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia Stiahnuté: 237x | 24.04.2017

Zmluva o zakúpení Gigaset DX800A ISDN+ volací program Stiahnuté: 228x | 12.04.2017

Licenčná Zmluva Tendernet Stiahnuté: 235x | 13.11.2017

Zámenná Zmluva Stiahnuté: 233x | 13.11.2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 251x | 13.11.2017

Zmluva o poskytovaní servisnej a ameriálovej starostlivosti o kopírovací stroj Stiahnuté: 302x | 13.11.2017

Zmluva o dielo AQUAPOL Stiahnuté: 331x | 14.11.2017

Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu Stiahnuté: 234x | 07.12.2017

Dohoda o vykonnaí prácv pre rok 2017,2018 Stiahnuté: 237x | 11.12.2017

Stránka