Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2018/03 Stiahnuté: 104x | 28.11.2018

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Stiahnuté: 221x | 10.10.2018

IBV Kalinovská - odkúpenie vodovodu Stiahnuté: 199x | 27.12.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 236x | 05.03.2018

Kúpna zmluva LIAZ PD 123 BP Stiahnuté: 312x | 23.03.2018

Tmluva o zbere a zhodnotení odpadu - šatstvo, textílie Stiahnuté: 193x | 14.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuté: 191x | 28.12.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 215x | 13.07.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice Mačov Stiahnuté: 218x | 28.11.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnje zbrojnice Mačov Stiahnuté: 195x | 10.12.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 291x | 13.09.2018

Zmluva o dielo zhotovanenia stavby č.1 Stiahnuté: 246x | 28.08.2018

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.2 Stiahnuté: 231x | 28.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obnova požiarnej zbojnice Mačov Stiahnuté: 218x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Telocvičňa ZŠ S MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 194x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Stiahnuté: 187x | 10.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 262x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 293x | 06.02.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej služby pre hasičká jednotky Stiahnuté: 222x | 14.11.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby Stiahnuté: 177x | 14.11.2018

Stránka