Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2018/03 Stiahnuté: 150x | 28.11.2018

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Stiahnuté: 269x | 10.10.2018

IBV Kalinovská - odkúpenie vodovodu Stiahnuté: 309x | 27.12.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 289x | 05.03.2018

Kúpna zmluva LIAZ PD 123 BP Stiahnuté: 393x | 23.03.2018

Tmluva o zbere a zhodnotení odpadu - šatstvo, textílie Stiahnuté: 238x | 14.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuté: 233x | 28.12.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 261x | 13.07.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice Mačov Stiahnuté: 298x | 28.11.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnje zbrojnice Mačov Stiahnuté: 264x | 10.12.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 388x | 13.09.2018

Zmluva o dielo zhotovanenia stavby č.1 Stiahnuté: 317x | 28.08.2018

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.2 Stiahnuté: 305x | 28.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obnova požiarnej zbojnice Mačov Stiahnuté: 299x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Telocvičňa ZŠ S MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 241x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Stiahnuté: 232x | 10.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 336x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 368x | 06.02.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej služby pre hasičká jednotky Stiahnuté: 268x | 14.11.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby Stiahnuté: 221x | 14.11.2018

Stránka