Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2018/03 Stiahnuté: 186x | 28.11.2018

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Stiahnuté: 300x | 10.10.2018

IBV Kalinovská - odkúpenie vodovodu Stiahnuté: 385x | 27.12.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 322x | 05.03.2018

Kúpna zmluva LIAZ PD 123 BP Stiahnuté: 429x | 23.03.2018

Tmluva o zbere a zhodnotení odpadu - šatstvo, textílie Stiahnuté: 275x | 14.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuté: 268x | 28.12.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 309x | 13.07.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice Mačov Stiahnuté: 350x | 28.11.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnje zbrojnice Mačov Stiahnuté: 298x | 10.12.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 441x | 13.09.2018

Zmluva o dielo Rekonštrukcia telocvične ZŠ DIviaky nad Nitricou Stiahnuté: 34x | 28.11.2018

Zmluva o dielo zhotovanenia stavby č.1 Stiahnuté: 355x | 28.08.2018

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.2 Stiahnuté: 340x | 28.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obnova požiarnej zbojnice Mačov Stiahnuté: 335x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Stiahnuté: 272x | 10.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 375x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 405x | 06.02.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej služby pre hasičká jednotky Stiahnuté: 306x | 14.11.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby Stiahnuté: 258x | 14.11.2018

Stránka