Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2018/03 Stiahnuté: 61x | 28.11.2018

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Stiahnuté: 179x | 10.10.2018

IBV Kalinovská - odkúpenie vodovodu Stiahnuté: 134x | 27.12.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 192x | 05.03.2018

Kúpna zmluva LIAZ PD 123 BP Stiahnuté: 242x | 23.03.2018

Tmluva o zbere a zhodnotení odpadu - šatstvo, textílie Stiahnuté: 153x | 14.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuté: 149x | 28.12.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 166x | 13.07.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice Mačov Stiahnuté: 151x | 28.11.2018

Zmluva o dielo - Obnova požiarnje zbrojnice Mačov Stiahnuté: 135x | 10.12.2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 213x | 13.09.2018

Zmluva o dielo zhotovanenia stavby č.1 Stiahnuté: 189x | 28.08.2018

Zmluva o dielo zhotovenie stavby č.2 Stiahnuté: 171x | 28.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obnova požiarnej zbojnice Mačov Stiahnuté: 153x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Telocvičňa ZŠ S MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 153x | 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Stiahnuté: 147x | 10.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 206x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 236x | 06.02.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej služby pre hasičká jednotky Stiahnuté: 179x | 14.11.2018

Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby Stiahnuté: 137x | 14.11.2018

Stránka