Obsah

Zverejňovanie

2019

Darovacia zmluva - motorové vozidlo Stiahnuté: 347x | 19.06.2019

Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu Stiahnuté: 185x | 19.06.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č 4/2019 Stiahnuté: 159x | 20.11.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi Stiahnuté: 168x | 19.06.2019

Dodatok č.1 K ZMluve SOD26/2014 Stiahnuté: 129x | 16.10.2019

Dodatok č1 k Zmluve o dielo ZŠ Diviaky nad Nitricou - Výmena elektroinštalácia. Stiahnuté: 229x | 19.06.2019

Dodatok k Zmluve č.7/2019 Stiahnuté: 51x | 14.12.2020

Kúpna Zmluva - Uhliarik Stiahnuté: 187x | 16.10.2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č12019 Stiahnuté: 143x | 16.12.2019

Municipálny úver - Univerzál , Zmluva o úvere č. 42/004/19 Stiahnuté: 212x | 26.07.2019

Zmluva č. 39 964 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 171x | 19.06.2019

Zmluva č.7/2019 Stiahnuté: 47x | 31.03.2019

Zmluva o audítorskych službách Stiahnuté: 186x | 11.04.2019

Zmluva o dielo - Miestne komunikácie Stiahnuté: 190x | 30.08.2019

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou - Spoločesnká sála Stiahnuté: 341x | 20.01.2020

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou - Spoločesnká sála - ocnený výkaz výmer Stiahnuté: 188x | 17.09.2019

Zmluva o dielo - Zateplenie strešného plášťa MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 206x | 06.08.2019

Zmluva o dielo č5/2019 Stiahnuté: 158x | 05.12.2019

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 185x | 21.08.2019

Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty Stiahnuté: 146x | 10.10.2019

Stránka