Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2019 Stiahnuté: 176x | 28.01.2020

Dodatok č.2 ku LIcenčnej zmluve Stiahnuté: 71x | 10.12.2020

Dodatok kúpnej zmluve /V 6414/2019/ Stiahnuté: 182x | 22.01.2020

Kúpna zmluva Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou."v Stiahnuté: 180x | 29.05.2020

Kúpna zmluva IKT vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 119x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 126x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúäčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 143x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 177x | 29.05.2020

Licenčná zmluva - Datalan a.s. Stiahnuté: 147x | 12.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 182x | 15.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Mačovanka Stiahnuté: 140x | 25.06.2020

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSLš Stiahnuté: 117x | 30.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 120x | 26.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET Stiahnuté: 183x | 30.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov Stiahnuté: 168x | 30.04.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 177x | 12.03.2020

Stránka

  • 1