Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2019 Stiahnuté: 106x | 28.01.2020

Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 5x | 08.01.2021

Dodatok č.2 k Zmluve SOD26/201 Stiahnuté: 4x | 08.01.2021

Dodatok č.2 ku LIcenčnej zmluve Stiahnuté: 14x | 10.12.2020

Dodatok kúpnej zmluve /V 6414/2019/ Stiahnuté: 112x | 22.01.2020

Dohoda č.20/12/18 Stiahnuté: 3x | 08.01.2021

Kúpna zmluva Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou."v Stiahnuté: 62x | 29.05.2020

Kúpna zmluva IKT vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 51x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 65x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúäčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 51x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 63x | 29.05.2020

Licenčná zmluva - Datalan a.s. Stiahnuté: 55x | 12.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 56x | 15.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Mačovanka Stiahnuté: 51x | 25.06.2020

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSLš Stiahnuté: 54x | 30.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 57x | 26.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET Stiahnuté: 71x | 30.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov Stiahnuté: 61x | 30.04.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 64x | 12.03.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 7x | 08.01.2021

Stránka

  • 1