Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2019 Stiahnuté: 152x | 28.01.2020

Dodatok č.2 ku LIcenčnej zmluve Stiahnuté: 53x | 10.12.2020

Dodatok kúpnej zmluve /V 6414/2019/ Stiahnuté: 153x | 22.01.2020

Kúpna zmluva Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou."v Stiahnuté: 164x | 29.05.2020

Kúpna zmluva IKT vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 98x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 105x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúäčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 121x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 160x | 29.05.2020

Licenčná zmluva - Datalan a.s. Stiahnuté: 127x | 12.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 157x | 15.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Mačovanka Stiahnuté: 115x | 25.06.2020

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSLš Stiahnuté: 97x | 30.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 95x | 26.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET Stiahnuté: 158x | 30.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov Stiahnuté: 150x | 30.04.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 159x | 12.03.2020

Stránka

  • 1