Obsah

Zverejňovanie

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2019 Stiahnuté: 121x | 28.01.2020

Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 19x | 08.01.2021

Dodatok č.2 k Zmluve SOD26/201 Stiahnuté: 21x | 08.01.2021

Dodatok č.2 ku LIcenčnej zmluve Stiahnuté: 29x | 10.12.2020

Dodatok kúpnej zmluve /V 6414/2019/ Stiahnuté: 125x | 22.01.2020

Dohoda č.20/12/18 Stiahnuté: 15x | 08.01.2021

Kúpna zmluva Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou."v Stiahnuté: 87x | 29.05.2020

Kúpna zmluva IKT vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou Stiahnuté: 70x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 79x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúäčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 70x | 29.05.2020

Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou." Stiahnuté: 85x | 29.05.2020

Licenčná zmluva - Datalan a.s. Stiahnuté: 75x | 12.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 83x | 15.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Mačovanka Stiahnuté: 72x | 25.06.2020

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSLš Stiahnuté: 70x | 30.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Stiahnuté: 72x | 26.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb-bilologický odpad Stiahnuté: 4x | 12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb-nilogický odpad Stiahnuté: 3x | 12.04.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET Stiahnuté: 92x | 30.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov Stiahnuté: 83x | 30.04.2020

Stránka