Obsah

Zverejňovanie

2021

Darovacia Zmluva č.SE-OD1-2021/003268-001 Stiahnuté: 19x | 08.06.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2021/EE/01/017 Stiahnuté: 10x | 11.06.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu Stiahnuté: 2x | 30.07.2021

Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 34x | 08.01.2021

Dodatok č.2 k Zmluve SOD26/201 Stiahnuté: 40x | 08.01.2021

Dohoda č.20/12/18 Stiahnuté: 38x | 08.01.2021

Kúpna zmluva Stiahnuté: 6x | 19.07.2021

Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - k.ú. Mačov Stiahnuté: 8x | 21.07.2021

Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti v k.ú. Ješkova Ves Stiahnuté: 10x | 19.07.2021

Mandátna Zmluva Stiahnuté: 30x | 30.04.2021

Zmluva č.321 0418 Stiahnuté: 26x | 10.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 8x | 06.07.2021

Zmluva o dielo č.2021/EE/01/017 Stiahnuté: 18x | 20.05.2021

Zmluva o mobilnej aplikácií Stiahnuté: 12x | 08.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu Stiahnuté: 8x | 21.07.2021

Zmluva o poskytovaní služieb-bilologický odpad Stiahnuté: 33x | 12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb-nilogický odpad Stiahnuté: 30x | 12.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 49x | 08.01.2021

Stránka

  • 1