Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prírodné prostredie

Do lokality Diviak nad Nitricou zasahuje svojimi výbežkami pohorie Rokoša, ktoré tvoria miestami skalnaté dominanty masívu.

Je to pekná scenéria dolomitových a vápencových skál, týčiacich sa nad Rudnianskou dolinou. Časť Strážovských vrchov v katastrálnom území obce Diviaky nad Nitricou v pohorí Rokoša je vyhlásená za chránené územie od roku 1974.

Takmer celé územie Rokoša je pokryté rozsiahlou bučinou, ovplyvnenou v nižších polohách skupinkami duba zimného a plsnatého. Pôvodná vrcholová bučina je nahradená umelo vysadanými porastami borovice lesnej a smrekovca opadavého. Vrcholová lúčka, ako aj lúka pod hrebeňom, hostí množstvo zaujímavých rastlín. Na suchých skalnatých miestach sa leskne ostrevka vápnomilná. Suché kamenisté stráne obľubuje podkovka chocholatá, oman mečolistý, ľan prečisťujúci, hadomor rakúsky, guľôčka bodkovaná. Ozdobou kamenistých strání v letných mesiacoch sú aj kavyle. Zavčasu na jar sa tu objavujú huňaté hlavičky ponikleca slovenského a veľkokvetého. Na vrchole Rokoša je izolovaná lokalita vzácnej veternice narcisovokvetej, jedinej na celom hornom Ponitrí.

Zvrat pásiem (zonálna inverzia) je zvlášť výrazný pod Košútovou skalou v doline Rokošky. Tvar doliny je úzky, hlboký a tienený, tvoriaci kaňon. Samotný potok vytvára vlhkejšie prostredie. Zvlášť zaujímavá je Madvova dolina naďaleko Rudna, pomenovaná podľa vynikajúceho ľudového liečiteľa a ,, zázračného lekára " farára Františka Madvu, ktorý liečil a pôsobil na fare v Nitrianskom Rudne v 19.stor. Rastie tu množstvo liečivých byliniek, ktoré možno zbierať počas celého roka.