Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poloha obce a zemepisné údaje

Leží na pravom brehu rieky Nitrice a je najstaršou obcou rudnianskej doliny. Nadmorská výška obce je 304 metrov nad morom. Kataster obce sa rozkladá na pravej strane Rudnianskej doliny a na západe vniká do predhoria Rokoša. Okrem rieky Nitrice má obec aj vlastný potok, ktorý pramení na horskom úbočí katastrálnej obce. Do lokality Diviak nad Nitricou zasahuje svojimi výbežkami pohorie Rokoša, ktoré tvoria miestami skalnaté dominanty masívu. Je to pekná scenéria dolomitových a vápencových skál, týčiacich sa nad Rudnianskou dolinou.

Takmer celé územie Rokoša je pokryté rozsiahlou bučinou, ovplyvnenou v nižších polohách skupinkami duba zimného a plsnatého. Pôvodná vrcholová bučina je nahradená umelo vysadanými porastami borovice lesnej a smrekovca opadavého. Vrcholová lúčka, ako aj lúka pod hrebeňom, hostí množstvo zaujímavých rastlín. Na suchých skalnatých miestach sa leskne ostrevka vápnomilná. Suché kamenisté stráne obľubuje podkovka chocholatá, oman mečolistý, ľan prečisťujúci, hadomor rakúský, guľvôčka bodkovaná. Ozdobou kamenistých strání v letných mesiacoch sú aj kavyle. Zavčasu na jar sa tu objavujú huňaté hlavičky ponikleca slovenského a veľkokvetého. Na vrchole Rokoša je izolovaná lokalita vzácnej veternice narcisovokvetej, jedinej na celom hornom Ponitrí.

 

Zvrat pásiem (zonálna inverzia) je zvlášť výrazný pod Košútovou skalou v doline Rokošky. Tvar doliny je úzký, hlboký zatienený, tvoriaci kaňon. Samotný potok vytvára vlhkejšie prostredie. Zvlášť zaujímavá je Madvova dolina naďaleko Rudna, pomenovaná podľa vynikajúceho ľudového liečiteľa a ,, zázračného lekára " farára Františka Madvu, ktorý liečil a pôsobil na fare v Nitrianskom Rudne v 19.stor. Rastie tu množstvo liečivých byliniek, ktoré možno zbierať počas celého roka.

 

V katastri farnosti sú viaceré chránené stromy : tri lipy malolisté pri kostole v Diviakoch nad Nitricou. Tiež je chránená gledíčia v osade Baštianka, ktorá pochádza až zo severnej Ameriky.