Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou diel "A"-čistopis čistopis Stiahnuté: 218x | 11.03.2019

8_ Schéma VPS a Záväzných častí -úplné znenie Stiahnuté: 169x | 11.03.2019

7_OPaK - úplné znenie Stiahnuté: 120x | 11.03.2019

6_ Perspektt.použ.PPF a LPF na epoľ.účely - úplné znenieis Stiahnuté: 108x | 11.03.2019

5_VTV vodné hospodárstvo,plyn úplné zenenie Stiahnuté: 131x | 11.03.2019

4_ VTV energetika, informačné siete - úplné znenieistopis Stiahnuté: 123x | 11.03.2019

3_ Dopravné vybavenie úplné znenie Stiahnuté: 135x | 11.03.2019

2B_Priestor.usporiada a funkčné využitie - úplné znenie Stiahnuté: 143x | 11.03.2019

2A_priestor.usporiad a funkčné využitie - úplné zenenie Stiahnuté: 134x | 11.03.2019

1_Širšie vzťahy - čistopis, úplné znenie Stiahnuté: 114x | 11.03.2019

8_Schéma VPS a Záväzná časť, čistopis Stiahnuté: 131x | 11.03.2019

7_ OPaK, čistopis Stiahnuté: 128x | 11.03.2019

6_ Perspek.použ.PPF a LPF na nepoľ.účely - čistopis Stiahnuté: 117x | 11.03.2019

5_ VTV, vodné hospodárstvo plyn ,čistopis Stiahnuté: 129x | 11.03.2019

4_ VTV energetika - čistopis Stiahnuté: 132x | 11.03.2019

3_ Dopravné vybavenie - čistopis Stiahnuté: 124x | 11.03.2019

2B_ Priest.usporiad a funkčné využ. územia -čistopis Stiahnuté: 142x | 11.03.2019

2 A _ Priestor.usporiad. a funkčné využitie -čistopis Stiahnuté: 133x | 11.03.2019

1_Širšie vzťahy - Naložky Stiahnuté: 92x | 11.03.2019

ZaD č.3 Územný plán obce Diviaky nad Nitricou- Záväzná časť Stiahnuté: 198x | 27.11.2018

Stránka