Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

Obsah UPN_DNN ZADč.3_Návrh.pdf Stiahnuté: 343x | 14.06.2018

ZaDč.3 ÚPD_DnN_Textová časť diel B Stiahnuté: 294x | 14.06.2018

ZaDč.3 ÚPD_DnN_Textová časť diel A Stiahnuté: 279x | 14.06.2018

08 - chema VPS a Zaväzných čast riešení Stiahnuté: 245x | 14.06.2018

07 - OPaK.pdf Stiahnuté: 273x | 14.06.2018

06 - perspek.pouz.ppf a Ipf na nepol. ecel... Stiahnuté: 274x | 14.06.2018

05 - vtv vodne hospodárstvo Stiahnuté: 233x | 14.06.2018

04 - vtv energetika, informačné siete Stiahnuté: 238x | 14.06.2018

03 - dopravne vybavenie Stiahnuté: 234x | 14.06.2018

02B - priestor.usporiad. a funkcné využitie úz. Stiahnuté: 260x | 14.06.2018

02A - priestor.usporiadanie a funkčné využitie územia Stiahnuté: 315x | 14.06.2018

1- širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 243x | 14.06.2018

8 - chema VPS a Zaväzná časť Stiahnuté: 234x | 14.06.2018

7 - OPaK - nalozka.pdf Stiahnuté: 218x | 14.06.2018

6 - perspek.pouz.ppf a Ipf na nepol. ucel.. Stiahnuté: 213x | 14.06.2018

3,4,5 VD a VT vybavenie nalozka.pdf Stiahnuté: 231x | 14.06.2018

2B - priestor.usporiadanie a funkčné využitie územia Stiahnuté: 256x | 14.06.2018

2A-priesto.usporiad.a funkcné využitie územia Stiahnuté: 261x | 14.06.2018

1- širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 211x | 14.06.2018

Územný plán obce Diviaky nad Nitricou - rozhodnutie Stiahnuté: 457x | 02.11.2016

Stránka