Diviaky nad Nitricou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Vyvesené: 6. 4. 2022 Dátum zvesenia: 22. 4. 2022
Vyvesené: 6. 4. 2022 Dátum zvesenia: 22. 4. 2022
Vyvesené: 20. 12. 2021 Dátum zvesenia: 5. 1. 2022
Vyvesené: 20. 12. 2021 Dátum zvesenia: 5. 1. 2022
Vyvesené: 20. 10. 2021 Dátum zvesenia: 5. 11. 2021
Vyvesené: 20. 10. 2021 Dátum zvesenia: 5. 11. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2021 Dátum zvesenia: 22. 9. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2021 Dátum zvesenia: 22. 9. 2021
Vyvesené: 30. 7. 2021 Dátum zvesenia: 15. 8. 2021
Vyvesené: 30. 7. 2021 Dátum zvesenia: 15. 8. 2021
Vyvesené: 30. 7. 2021 Dátum zvesenia: 15. 8. 2021
Vyvesené: 6. 7. 2021 Dátum zvesenia: 22. 7. 2021
Vyvesené: 2. 7. 2021 Dátum zvesenia: 18. 7. 2021
Vyvesené: 2. 7. 2021 Dátum zvesenia: 18. 7. 2021
Vyvesené: 2. 7. 2021 Dátum zvesenia: 18. 7. 2021
Vyvesené: 21. 6. 2021 Dátum zvesenia: 7. 7. 2021
Vyvesené: 8. 4. 2021 Dátum zvesenia: 24. 4. 2021
Vyvesené: 8. 4. 2021 Dátum zvesenia: 24. 4. 2021
Vyvesené: 8. 4. 2021 Dátum zvesenia: 24. 4. 2021
Vyvesené: 17. 2. 2021 Dátum zvesenia: 5. 3. 2021
Vyvesené: 17. 2. 2021 Dátum zvesenia: 5. 3. 2021
Vyvesené: 17. 2. 2021 Dátum zvesenia: 5. 3. 2021
Vyvesené: 21. 12. 2020 Dátum zvesenia: 6. 1. 2021
Vyvesené: 5. 11. 2020 Dátum zvesenia: 21. 11. 2020
Vyvesené: 4. 11. 2020 Dátum zvesenia: 20. 11. 2020
Vyvesené: 13. 7. 2020 Dátum zvesenia: 29. 7. 2020
Vyvesené: 25. 6. 2020 Dátum zvesenia: 11. 7. 2020
Vyvesené: 25. 6. 2020 Dátum zvesenia: 11. 7. 2020
Vyvesené: 25. 6. 2020 Dátum zvesenia: 11. 7. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 27. 2. 2020 Dátum zvesenia: 14. 3. 2020
Vyvesené: 30. 12. 2019 Dátum zvesenia: 15. 1. 2020
Vyvesené: 27. 12. 2019 Dátum zvesenia: 12. 1. 2020
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 27. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 27. 10. 2019
Vyvesené: 5. 7. 2019 Dátum zvesenia: 21. 7. 2019
Vyvesené: 19. 3. 2019 Dátum zvesenia: 4. 4. 2019
Vyvesené: 27. 12. 2018 Dátum zvesenia: 12. 1. 2019
Vyvesené: 27. 12. 2018 Dátum zvesenia: 12. 1. 2019
Vyvesené: 21. 12. 2018 Dátum zvesenia: 6. 1. 2019
Vyvesené: 8. 10. 2018 Dátum zvesenia: 24. 10. 2018
Vyvesené: 10. 7. 2018 Dátum zvesenia: 26. 7. 2018
Vyvesené: 28. 5. 2018 Dátum zvesenia: 13. 6. 2018
Vyvesené: 21. 5. 2018 Dátum zvesenia: 6. 6. 2018
Vyvesené: 23. 3. 2018 Dátum zvesenia: 8. 4. 2018
Vyvesené: 22. 12. 2017 Dátum zvesenia: 7. 1. 2018
Vyvesené: 10. 10. 2017 Dátum zvesenia: 26. 10. 2017
Vyvesené: 6. 7. 2017 Dátum zvesenia: 22. 7. 2017
Vyvesené: 3. 5. 2017 Dátum zvesenia: 19. 5. 2017
Vyvesené: 24. 3. 2017 Dátum zvesenia: 9. 4. 2017
Vyvesené: 27. 12. 2016 Dátum zvesenia: 12. 1. 2017
Vyvesené: 3. 10. 2016 Dátum zvesenia: 19. 10. 2016
Vyvesené: 1. 7. 2016 Dátum zvesenia: 17. 7. 2016
Vyvesené: 2. 5. 2016 Dátum zvesenia: 18. 5. 2016
Vyvesené: 6. 4. 2016 Dátum zvesenia: 22. 4. 2016
Vyvesené: 30. 12. 2015 Dátum zvesenia: 15. 1. 2016
Vyvesené: 7. 11. 2015 Dátum zvesenia: 23. 11. 2015
Vyvesené: 22. 7. 2015 Dátum zvesenia: 7. 8. 2015
Vyvesené: 3. 7. 2015 Dátum zvesenia: 19. 7. 2015
Vyvesené: 25. 5. 2015 Dátum zvesenia: 10. 6. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015 Dátum zvesenia: 14. 3. 2015
Vyvesené: 21. 12. 2014 Dátum zvesenia: 6. 1. 2015
Vyvesené: 5. 12. 2014 Dátum zvesenia: 21. 12. 2014
Vyvesené: 5. 11. 2014 Dátum zvesenia: 21. 11. 2014
Vyvesené: 23. 8. 2014 Dátum zvesenia: 8. 9. 2014
Vyvesené: 30. 6. 2014 Dátum zvesenia: 16. 7. 2014
Vyvesené: 31. 3. 2014 Dátum zvesenia: 16. 4. 2014
Vyvesené: 18. 12. 2013 Dátum zvesenia: 3. 1. 2014
Vyvesené: 30. 9. 2013 Dátum zvesenia: 16. 10. 2013
Vyvesené: 1. 2. 2013 Dátum zvesenia: 17. 2. 2013
Vyvesené: 20. 12. 2012 Dátum zvesenia: 5. 1. 2013

Uznesenia

Vyvesené: 30. 6. 2021 Dátum zvesenia: 16. 7. 2021
Vyvesené: 11. 6. 2021 Dátum zvesenia: 27. 6. 2021
Vyvesené: 21. 12. 2020 Dátum zvesenia: 6. 1. 2021
Vyvesené: 13. 7. 2020 Dátum zvesenia: 29. 7. 2020
Vyvesené: 17. 3. 2020 Dátum zvesenia: 2. 4. 2020
Vyvesené: 27. 2. 2020 Dátum zvesenia: 14. 3. 2020
Vyvesené: 5. 7. 2019 Dátum zvesenia: 21. 7. 2019
Vyvesené: 19. 3. 2019 Dátum zvesenia: 4. 4. 2019
Vyvesené: 27. 12. 2018 Dátum zvesenia: 12. 1. 2019
Vyvesené: 21. 12. 2018 Dátum zvesenia: 6. 1. 2019
Vyvesené: 8. 10. 2018 Dátum zvesenia: 24. 10. 2018
Vyvesené: 10. 7. 2018 Dátum zvesenia: 26. 7. 2018
Vyvesené: 28. 5. 2018 Dátum zvesenia: 13. 6. 2018
Vyvesené: 21. 5. 2018 Dátum zvesenia: 6. 6. 2018
Vyvesené: 23. 3. 2018 Dátum zvesenia: 8. 4. 2018
Vyvesené: 22. 12. 2017 Dátum zvesenia: 7. 1. 2018
Vyvesené: 10. 10. 2017 Dátum zvesenia: 26. 10. 2017
Vyvesené: 6. 7. 2017 Dátum zvesenia: 22. 7. 2017
Vyvesené: 3. 5. 2017 Dátum zvesenia: 19. 5. 2017
Vyvesené: 24. 3. 2017 Dátum zvesenia: 9. 4. 2017
Vyvesené: 27. 12. 2016 Dátum zvesenia: 12. 1. 2017
Vyvesené: 3. 10. 2016 Dátum zvesenia: 19. 10. 2016
Vyvesené: 1. 7. 2016 Dátum zvesenia: 17. 7. 2016
Vyvesené: 2. 5. 2016 Dátum zvesenia: 18. 5. 2016
Vyvesené: 6. 4. 2016 Dátum zvesenia: 22. 4. 2016
Vyvesené: 30. 12. 2015 Dátum zvesenia: 15. 1. 2016
Vyvesené: 7. 11. 2015 Dátum zvesenia: 23. 11. 2015
Vyvesené: 22. 7. 2015 Dátum zvesenia: 7. 8. 2015
Vyvesené: 3. 7. 2015 Dátum zvesenia: 19. 7. 2015
Vyvesené: 25. 5. 2015 Dátum zvesenia: 10. 6. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015 Dátum zvesenia: 14. 3. 2015
Vyvesené: 21. 12. 2014 Dátum zvesenia: 6. 1. 2015
Vyvesené: 5. 12. 2014 Dátum zvesenia: 21. 12. 2014
Vyvesené: 5. 11. 2014 Dátum zvesenia: 21. 11. 2014
Vyvesené: 30. 7. 2014 Dátum zvesenia: 15. 8. 2014
Vyvesené: 31. 3. 2014 Dátum zvesenia: 16. 4. 2014
Vyvesené: 7. 10. 2013 Dátum zvesenia: 23. 10. 2013
Vyvesené: 18. 12. 2012 Dátum zvesenia: 3. 1. 2013