Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

Oznámenie o strategickom dokumnente ÚPO č.5 Stiahnuté: 64x | 25.01.2022

ZaD4_urbanizmus A_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 118x | 10.01.2022

ZaD4_ochr.prirody_2_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 62x | 10.01.2022

ZaD4_energetika_2_SU Stiahnuté: 54x | 10.01.2022

ZaD4_doprava_2_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 58x | 10.01.2022

ZaD4_urbanizmus A_3_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 75x | 10.01.2022

ZaD4_ppf_2_SUTLAC.p Stiahnuté: 52x | 10.01.2022

ZaD4_ochr.prirody_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 52x | 10.01.2022

ZaD4_energetika_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 48x | 10.01.2022

ZaD4_doprava_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 58x | 10.01.2022

ZaD4_urbanizmus A_2_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 69x | 10.01.2022

ZaD4_ppf_1_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 47x | 10.01.2022

ZaD4_energetika_3_SUTLAC.pdf Stiahnuté: 47x | 10.01.2022

ZaD4_doprava_3_SUTL Stiahnuté: 56x | 10.01.2022

ÚPO ZaD č.5 Stiahnuté: 78x | 10.01.2022

Oznámenie prerokovania Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.5 Stiahnuté: 78x | 10.01.2022

Diviaky nad Nitricou ÚPO č.4,4,5 400B.pdf Stiahnuté: 375x | 20.11.2019

Diviaky nad Nitricou ÚPO č.4,4,5 400A.pdf Stiahnuté: 323x | 20.11.2019

8L_vps_S.pdf Stiahnuté: 264x | 20.11.2019

8_vps_S.pdf Stiahnuté: 204x | 20.11.2019

Stránka